Υλοποίηση Custom-made Εφαρμογών

custom-madeΚαθώς η πολυπλοκότητα της λειτουργίας, οι ιδιαιτερότητες και η δομή κάθε επιχείρησης συχνά απαιτούν επιπλέον εφαρμογές που να έχουν διαμορφωθεί πάνω στις διαχειριστικές ανάγκες της, η λύση που προσφέρεται είναι αυτή της υλοποίησης των Custom-made εφαρμογών.

Η pc@service με το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει, το οποίο παρακολουθεί και ενημερώνεται διαρκώς σχετικά με τις νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται παγκοσμίως στον χώρο, συγκεντρώνοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και τα πιο σύγχρονα και εξελιγμένα εργαλεία, μπορεί να υλοποιήσει την οποιαδήποτε ζήτηση, προσαρμοσμένη πάντα στις δικές σας ανάγκες.

Κάθε εφαρμογή που σχεδιάζουμε πληροί τους βασικούς κανόνες υλοποίησης, οι οποίοι χρειάζονται προκειμένου το αποτέλεσμα να είναι το επιθυμητό και αυτό που θα ταιριάζει στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης, όπως αναγράφονται παρακάτω,

tickBusiness Analysis – διαδικασία ανάλυσης των απαιτήσεών σας
tickDocumentation – σύνταξη του τεύχους ανάλυσης
tickImplementation – υλοποίηση εφαρμογής
tickUser Training & User Acceptance Testing – έλεγχος σωστής λειτουργίας παραδοτέας εφαρμογής
tickOn-going Support – υποστήριξη, διόρθωση και βελτιστοποίηση συστήματος