Ανάκτηση Προσωπικών Δεδομένων (HDD, Flash Drive, MC)

data-restoreΕάν διαγράψατε κατά λάθος κάποιο σημαντικό αρχείο ή φάκελο από την μονάδα αποθήκευσης που το είχατε αποθηκευμένο όπως σκληρό δίσκο, flash drive ή κάρτα μνήμης και θέλετε να το επαναφέρετε, εμείς μπορούμε να το κάνουμε για εσάς. Ο τεχνικός μας θα έρθει στον χώρο σας και θα προσπαθήσει να ανακτήσει όλα τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν τα δεδομένα βρίσκονται αποθηκευμένα σε σκληρό δίσκο και δεν καταφέρει να τα ανακτήσει στον χώρο σας λόγο εκτεταμένης βλάβης του, τότε θα αφαιρέσει τον σκληρό σας δίσκο και θα τον φέρει στα γραφεία της εταιρείας μας προκειμένου, χρησιμοποιώντας τον ειδικό εξοπλισμό που διαθέτουμε, να ανακτήσει τα δεδομένα σας. Σε περίπτωση που η ανάκτηση δεδομένων δεν επιτευχθεί, η χρέωση διαμορφώνεται στα €30 μόνο για την επίσκεψη. 

Ανάκτηση Κωδικού Πρόσβασης Αρχείου ή Windows

windows-lockΕάν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης στα Windows ή ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης σε κάποιο αρχείο του word, excel, powerpoint, pdf κλπ., εμείς μπορούμε να τον ανακτήσουμε.