Έλεγχος και Διάγνωση

pc-checkup

Εάν ο υπολογιστής σας:

tickείναι αργός ή κολλάει,
tickτα Windows χρειάζονται 5 λεπτά για να ξεκινήσουν,;
tickκάποια προγράμματα δεν λειτουργούν σωστά, 
tickη σύνδεση του Internet είναι αργή,
tickή αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε ποιο είναι το πρόβλημα,

ο τεχνικός μας θα ελέγξει όλες τις πιθανές αιτίες του προβλήματος ή των προβλημάτων που αντιμετωπίζετε, ώστε να το εντοπίσει και να σας ενημερώσει για το κόστος της επισκευής του υπολογιστή σας.